Algemene voorwaarden


Na de bestelling:
Wij behouden ons te allen tijden het recht een bestelling te annuleren bij een bepaald soort boom. Er kan dan een keuze gemaakt worden uit een andere boom die wel doorgaan. Wordt hier niet voor gekozen, wordt het bedrag van de desbetreffende boom geretourneerd.

Teruggave aankoop / huur:
Indien u een bestelde boom wilt annuleren krijgt u alleen met een geldige reden (een deel) van het bedrag terug. Of er sprake is van een geldige reden voor de annulering staat ter vrije beoordeling van de werkgroep kerstbomenverhuur

Als geldige reden voor de annulering kan o.a. worden aangemerkt:

  • Verhuizing, ziekte
  • overlijden van familie van de deelnemer (eerste en tweedegraads bloedverwanten)

Als geldige reden voor de annulering kan niet worden aangemerkt:

  • vakantie
  • geen zin

Overmacht:
De kerstbomen verhuur /werkgroep  is gerechtigd om op ieder moment wegens afgelasting van het project, de bestellingen annuleren. Of er sprake is van een dringende reden  zal worden bepaald door het bestuur van Stichting Jeugd en Jongeren Opmeer
Onze insteek is om dit initiatief  door te laten gaan. Wanneer wij besluiten om een dag geheel of gedeeltelijk af te gelasten, zullen wij jullie uiteraard direct informeren middels de nieuwsbrief, Facebook en site. We retourneren 85% van de bijdrage die u betaald hebt.

Coronaperikelen:
Ondanks de coronaperikelen probeert de werkgroep de verhuur en uitgifte van bomen  door te laten gaan. Bij annulering per (door corona) wordt het gehele bedrag van de activiteit terug betaald.  

Omgangsvormen: houding en gedrag
Vrijwilligers  aan de kerstboom verhuur dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen worden aangesproken. Dit geldt ten alle tijden.

Aansprakelijkheid
de werkgroep kerstboom verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers of vrijwilligers tijdens het bezorgen dan wel ophalen van de bomen of andere werkzaamheden van de werkgroep

Schade Stichting SJJO
Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van de werkgroep kerstboom verhuur of mensen/organisaties worden ingezet dan zal de Stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.

Foto’s, video- en geluidsopnamen
Een ieder die meedoet met het project geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de deelnemer of vrijwilliger mogelijk in of op voor zal komen. De werkgroep  gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Als u hier bezwaar tegen heeft neemt u dan contact met ons op.

 

Veilig online betalen via Mollie
Image

Adres

Goededoelen Opmeer
P.a. de Vergadelaar
De Weijver 8C
1718 MS Hoogwoud

Tel: 0625532996
E-mail:  info@goededoelenopmeer.nl
KVK: 41236157